• Generel rådgivning af ledelsen inden for administrativ effektivitet og IT
 • Støtte til ledere og ledergrupper i at sikre forretningsmæssig nytteværdi
 • Udformning af IT strategi
 • Omsætning af strategiske mål i praktisk handling

 Ledelsesrådgivning

 Administrativ
 Rationalisering

 • Sikring af nytteværdi af administration
 • Gennemgang af processer
 • Mobilisering af medarbejdere
 • Beskrivelse af ændringsforslag
 • Service Management inden for IT området
 • Definition af services og service levels
 • Indførelse af Service Management system
 • HelpDesk, 1st line support, back office

 Service
 Management

 Outsourcing – IT

 • Mobilisering, workshops for topledelsen
 • Gennemgang og analyse af situation
 • Fokusområder for outsourcing
 • Indhold i outsourcing kontrakten
 • Planlægning og støtte i forhandlinger
 • IT organisationens opgaver i relation til målsætninger, processer, samarbejdsrelationer og risk management
 • Omsættelse af teori til praksis - Cobit
 • Assistance til udvikling og implementering

 IT Governance