IT Governance:

  • Beskrivelse af den interne IT organisations opgaver i relation til virksomhedens målsætninger, processer, samarbejdsrelationer og risk management
  • Omsættelse af teori til praksis, f.eks. i henhold til Cobit
  • Assistance til system- og procesudvikling, kommunikation og implementering
Problemstilling:
Styring af IT rummer mange udfordringer, og den enkelte virksomhed har et behov for at tage stilling til hvordan man bedst prioriterer indsatsen.

I nogle situationer er risikostyring af IT afgørende for virksomheden. Andre er mere optaget af at fokusere på ressourceanvendelse og effektivitet i systemerne.

Uanset om man er engageret i strategiske udviklinger hvor IT er en afgørende faktor, eller man er i en stabil situation hvor IT er en trofast maskine som dag ud og dag ind løser opgaverne, har man brug for hele tiden at sikre den optimale prioritering.

Issues:

Der kan være områder indenfor styring af IT, som er forsømte og som en dag kan vise sig at være meget problematiske, hvis de ikke er under kontrol.

Flere års stabil drift kan medføre, at man overser risiko for driftsstop og pludselig står i en ubehagelig og dramatisk situation, hvis systemerne bryder ned og er svære at genetablere.

Eller man har været rimelig tilfreds med sin IT leverance og overset at der findes andre og mere effektive løsninger.

I andre tilfælde er der et problematisk forhold mellem brugerorganisationen og IT organisationen, ofte i tilfælde af at der ikke er indført effektive servicestyringsprincipper og værktøjer.

Metode:
Konsulenterne har mange års erfaring i effektiv IT styring og indførelse af IT Governance.

Virksomhedens IT løsninger vurderes ud fra en international standard med IT kontrolpunkter. Disse analyseres i forhold til de forretningsmæssige prioriteter, og der opstilles forslag til prioritering af forbedringer.

Resultater:
Der udarbejdes en rapport med beskrivelse af den nuværende situation og forslag til indsatser for at sikre en effektiv og afbalanceret IT styring, som er afpasset til virksomhedens situation og forretningsmæssige proiritering af IT.

Efterfølgende implementering kan støttes af konsulenterne ud fra metoder, som de selv har anvendt i en række tilsvarende processer inden for organisation, ansvarsbeskrivelser, gennemførelse af effektivitetsmålinger, beskrivelser af servicekoncepter og serviceniveauer, mv.