Administrativ Rationalisering:

  • Sikring af nytteværdi af administrative opgaver
  • Gennemgang af processer
  • Mobilisering af medarbejdere til idéer til forbedringer
  • Beskrivelse af ændringsforslag og af forslag til realisering
Problemstilling:

Formålet med administrativ rationalisering i virksomheden er at sikre at de samlede administrative ressourcer udnyttes optimalt. Derved bevares eller forbedres virksomhedens konkurrencemæssige position.

De administrative ressourcer udgør i den vestlige verden en relativt stor andel af virksomhedens samlede omkostninger, og det er derfor afgørende at holde virksomheden trimmet.

Baggrunden for at gennemføre administrativ rationalisering vil som regel være begrundet i ét eller flere af følgende forhold:

Issues:
De vigtigste issues i relation til administrativ rationalisering vil oftest være:
Metode:
Den metode, som vi benytter til løsning af opgaver inden for administrativ rationalisering har følgende fundamentale egenskaber:

Projektet defineres i 3 faser, som følger:

Resultater:
De konkrete resultater ved at gennemføre administrativ rationalisering vil bestå af: