Ledelsesrådgivning:

  • Generel rådgivning af ledelsen inden for administrativ effektivitet og IT
  • Støtte til ledere og ledergrupper i at sikre forretningsmæssig nytteværdi
  • Udformning af IT strategi
  • Omsætning af strategiske mål i praktisk handling
Problemstilling:
For at sikre at IT bliver en støtte og en katalysator for virksomhedens forretningsmæssige udvikling, er det vigtigt at have adgang til ekspertise i form af grundige erfaringer med at opbygge en forretningsorienteret IT funktion.

En ekstern rådgiver med erfaring i at udvikle netop denne funktion i store virksomheder, vil være et værdifuldt supplement til virksomhedens interne nøglepersoner.

Issues:
Investeringer i IT løsninger er som regel store investeringer. Forventningerne til løsningerne kan være bedre kundeservice, sikrere databehandling og mere effektive forretningsgange. Afklaring af motiverne bag beslutninger om IT udviklinger og fastholdelse af de mål der opstilles, er vigtige for at realisere fordelene.

I nogle tilfælde er den samlede målsætning for IT ikke beskrevet. I andre tilfælde er en IT strategi blot et dokument som stilles i reolen uden at blive brugt aktivt.

En IT strategi skal indeholde klare retningslinier for den besluttede udvikling, rammer for projekter og standarder for teknologi og applikationer - og derved afspejle virksomhedens måde at anvende IT på. Derved bliver den et aktivt dokument, som hjælper til at skabe en fælles holdning til dette store og vigtige investeringsområde.

Metode:
En klar organisering og forretningsorientering af IT ledelsen, konkrete mål for projekter og et sæt overordnede rammer i en IT strategi, er vigtige komponenter i en forretningsorienteret udnyttelse af IT.

Konsulenterne har erfaring i direkte ledelse og målstyring af IT organisationer, formulering af IT målsætninger, IT standarder og planer, såvel som udformning af konkrete mål for projekter, som understøtter virksomhedens forretningsmæssige udvikling.

Den konkrete metode til at udvikle IT funktionen i en given virksomhed vil variere fra projekt til projekt og vil blive gennemført i en proces i et nært samarbejde med deltagere fra virksomhedens IT organisation og forretningsorganisation.

Resultater:
Resultatet af processen vil være en strømlinet IT funktion med en tilgang til IT udvikling og drift, der er baseret på optimal understøttelse af virksomhedens forretningsstrategier.